Přeskočit na obsah

Plavej řeky

Kvalita vody v našich řekách se rok od rok zlepšuje o čemž svědčí výskyt mnoha vodních živočichů a rostlin, jež ke svému životu potřebují čistou vodu.

O ČEM JE PROJEKT PLAVEJ ŘEKY?

Sovák-1

Co je podstatou tohoto projektu prozrazuje již samotný název. V rámci propagace správné formy otužování a zimního plavání budu v průběhu celého roku několikrát za měsíc navštěvovat různá známá i neznámá místa v rámci České republiky, s touto otužilecko propagační akcí. Událost se bude konat za každého počasí s výjimkou extrémních povětrnostních podmínek jako například extrémní mrazy, bouřky, vichřice či přívalové deště. Konkrétní místo konání bude pravidelně zveřejněno na webových stránkách a sociálních sítích, ale měli bychom vždy plavat, pokud možno v některé z českých řek.

V rámci přibližně 2 hodiny trvajícího programu proběhne prezentace a vysvětlení správného způsobu otužování, objasnění základních principů zimního plavání a závěrečná praktická ukázka. Zájemci ze strany veřejnosti si tak budou moc vyslechnout, prohlédnout, ale i sami vyzkoušet, jak takové otužilecké plavání probíhá.

Účast není nikterak zpoplatněna a účastníci se tak mohou sami rozhodnout, zda ohodnotí můj výkon nějakým finančním příspěvkem pro nadaci ALSA.

Účast každého je na vlastní nebezpečí s tím, že doporučuji úplným nováčkům a „letním plavcům“ z řad hobby veřejnosti absolvovat před účastí zdravotní lékařskou prohlídku.